Specialty Coffee Association

IRAN
 

کچوای Catuai


کچوای Catuai

گونهای از قهوه , نژاد پرورش یافته خالص بوسیله انستیتو  (IAC)  در برزیل ، منشاء  catuai   مربوط به هیبرید بین : mundo novo  و cuturra ی زرد می باشد ، در سال 1968 انتشار پیدا کرده است ، ظاهر کوتاه این گیاه آن را از Caturra متمایز می کند.

همچنین دارای گیلاسهای زرد و قرمز است ، دارای محصول خوبی می باشد اما نسبت به تمامی بیماریها و آفات آسیب پذیر است . 

دیگر نمونه ها شامل  Maracaturra , Rubi , Ouro Verde