Specialty Coffee Association

IRAN
 

انواع خشک سازی دانه قهوه سبز درون غلاف پارچمنتDrying Coffee Parchment

1);;; خشک کردن طبیعی (زیر نور آفتاب)الف); خشک کردن در پاسیو (حیاط) یا فضای مسطحاین کار در زمینها یا تراسهای مختلفی می تواند انجام شود ، بعنوان مثال زمین آسفالتی ، شنی ، خاک رس ، بتنی ( سیمانی) و زم... ادامه مطلب


سورتینگ قهوه سبز قبل از پروسه ی حمل و نقل Cleaning & Sorting Green Coffee Bean

دانه های قهوه قبل از اینکه وارد پروسه حمل و نقل گردند و درون بسته بندیهای مخصوص قرار بگیرند باید طبقه بندی و آماده شوند. ابتدا باید اجسام خارجی درشت و ;عناصر فلزی که طی پروسه خشک کردن با دانه ها مخ... ادامه مطلب


فرنچ پرس French Press

یکی از دستگاه‌های بسیار قدیمی و مرسوم برای دم کردن قهوه است. در دهه‌ی 1840 میلادی هنوز فرنچ پرسی بدین صورت وجود نداشت اما ایده‌ی اختراع دستگاهی برای دم کردن قهوه که با استفاده از فشار کار کند ب... ادامه مطلب


قهوه ساز وکیوم پات Vacuum Pot

این ﻗﻬﻮه ﺟﻮش که ظاهری شبیه; یک ﺳﺎﻋﺖ شنی دارد، از 3 قسمت اصلی تشکیل شده که بر روي ﻫﻢ ﺳﻮار میﺷﻮند.قسمت زیرین، ﻣﺤﻔﻈـﻪ شیشه ای است که در آن آب می ریزند و حرارت می دهند، قسمت بالائی محفظه شیشه ای دیگری است... ادامه مطلب


قهوه هیئتی Open Pot/Cowboy/Campfire Coffee

ﻣﺘﺪ اُﭘﻦ ﭘﺎت ﺑﻪ معنی ﺟوشیدن آب و ﻗﻬﻮه ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ می‌ﺑﺎﺷـﺪ. این ﻣﺘـﺪ اﺑﺘـﺪائی ترین روش دم آوری ﻗﻬﻮه می‌ﺑﺎﺷﺪ،برای تهیه قهوه به این روش شما فقط نیاز به یک قابلمه و یک لنگه جوراب نو دارید .این روش ﺑـﺮاي دم ... ادامه مطلب


اسپرسو Espresso

1- اسپرسواﺳﭙﺮﺳﻮ یک ﻧﻮع ﻧﻮشیدنی از ﻗﻬﻮه اﺳﺖ و داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ میﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ابتدائی;تهیه این نوع نوشیدنی ثابت بوده; و در ﺗﻤﺎم کافی شاپهای جهان استفاده می شود. گروهی از علاقمندان ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه;; ... ادامه مطلبقسمت 28- راهنمای ماشین‌های اسپرسو

۳- راهنمای ماشین های اسپرسوماشین های اسپرسو در قیمت ها و مدل های مختلف در دسترس هستند. کارخانجات اروپایی متخصص طراحی و ساخت ماشین های ارزان بدون استفاده از پمپ های گران هستند.بعضی از این ماشین های جدی... ادامه مطلباسپرسوی عالی Excellent Espresso

بر روی اسپرسویی که با دقت و مهارت درست شده باشد فومی به نام کرما نقش می بندد .کرما امضا و شخصیت ظاهری اسپرسو محسوب می شود. کرما از حباب های دی اکسید کربن و حرکت فشار آب بر روی قهوه‌ها ساخته می‌شود.حال... ادامه مطلب