Specialty Coffee Association

IRAN
 

دستورالعمل کوتاه برای آئروپرس Aeropress Short tutorial


دستورالعمل کوتاه برای آئروپرس Aeropress Short tutorial

 1. دانه های قهوه را با درجه متوسط ریز( حدود 300 تا 350 میکرون ) آسیاب کنید.
 2. استوانه کوچک را وارد استوانه بزرگتر قرار داده و به صورت وارونه قرار دهید.
 3. فیلتر کاغذی را روی در پوش مخصوص فیلتر قرار داده و هر دو را روی لیوانی قرار داده و با آب داغ شستشو و گرم نمایید.
 4. قیف بزرگ مخصوص را برروی استوانه بزرگتر قرار دهید به طوریکه قیف در بالای صفحه قرار بگیرد. به میزان لازم قهوه به داخل آئروپرس بریزید که معمولا 17 گرم می باشد.
 5. آب را به جوش بیاورید. 2 دقیقه صبر کنید تا دمای آب کاهش یافته و حدود 89درجه شود. زمان سنج را روی 1 دقیقه تنظیم کرده و حدود 50 میلی لیتر آب داخل قیف بریزید تا پودر قهوه خیس شود. ( آب تا عدد 3 را می پوشاند )
 6. قیف را از روی استوانه برداشته و با قاشق مخصوص قهوه را خیلی سریع هم بزنید به طوریکه هیچ نقطه ای خشک نماند.
 7. اکنون 50 میلی لیتر آب داغ دیگر اضافه کنید به طوریکه تا روی عدد 2 را بپوشاند. ( اکنون شما 100 میلی لیتر آب درون مخزن دارید)
 8. اکنون فیلتر کاغذی مرطوب  را بر روی درپوش مخصوص خود قرار داده و به بالای مخزن استوانه ای محکم ببندید.
 9. هروقت زمان سنج نشان داد که یک دقیقه به پایان رسیده ، کل دستگاه را 45 درجه بچرخانید تا  موازی با سطح میز قرار گرفته ، سپس برای 10 ثانیه آن را آرام تکان دهید تا قهوه م زده شود.
 10. اکنون دستگاه را به سرعت به طور کامل وارونه کرده و برروی لیوان قهوه خوریتان قرار دهد .حالا شروع به فشار آوردن به آئروپرس شوید . دستگاه را دوباره به صورت اولیه اش در آورده و کناری بگذارید.
 11. اکنون می توانید قهوه را با آب داغ یا شیر مخلوط کنید.