Specialty Coffee Association

IRAN
 


داستان سوم :کافه پروکوپ و تولد فرهنگ قهوه نوشی در پاریس

درسال1686 فرانسوا پروکوپ، ایتالیایی مهاجری که در پاریس زندگی می کرد اولین قهوه خانه پروکوپ را روبروی سالن تئاتر مرکزی پاریس افتتاح نمود . چیزی نگذشت که گروه زیادی از هنرمندان فرانسوی اعم از نویسندگ... ادامه مطلبداستان اول : کشف قهوه

شرق آفریقا، گهواره بشر، سرزمین قدیمی حبشه که امروز اتیوپی نامیده می شود به احتمال قوی محل کشف قهوه بوده است. این موضوع که قهوه چگونه و توسط چه کسی کشف گردید ، هنوزبرای ما مبهم است .افسانه های متف... ادامه مطلب